website stat

Mănăstirea Voroneț din Gura Humorului

Dacă am face un sondaj, am constata probabil că există destul de puțini români care dispun de bani și aleg să-și petreacă concediile în străinătate, pentru a vizita locuri inedite, în timp ce marea masă a românilor abia își permit o mini-vacanță la mare sau la munte, eventual o dată la doi ani. Am putea concluziona că cea mai mare parte a românilor sunt condamnați să nu viziteze niciodată locuri sau monumente celebre.

Totuși, există și la noi în țară o mulțime de astfel de locuri, care pot fi vizitate la un preț mult mai mic (pentru că nu implică o deplasare în afară) și care se ridică la același nivel cu obiectivele turistice de pe alte continente, motiv pentru care ele atrag anual o serie de turiști din alte țări. Un astfel de obiectiv este Mănăstirea Voroneț.

Cazare în Gura Humorului - Bookingexpert

Supranimită „Capela Sixtină a Estului”, Mănăstirea Voroneț a fost ridicată de Ștefan cel Mare în anul 1488, într-un timp de numai 3 luni și 3 săptămâni (un record pentru acea vreme), fiind una din ctitoriile domnitorului moldovean. Se află la circa 36 km de municipiul Suceava și la 4 km de centrul satului Voroneț, care i-a și dat numele.

Mănăstirea Voroneț are o valoare inestimabilă, atât istorică cât și culturală, artistică și chiar religioasă. Pentru că primul stareț al acestei mănăstiri a fost nimeni altul decât Daniil Sihastrul, celebrul duhovnic căruia Ștefan îi cerea în vremuri de restriște sfatul. De altfel, Daniil a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română la 21 iunie 1992 cu numele de Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul, la aceeași dată fiind canonizat și Ștefan cel Mare.

Cei aplecați către arte și în special pictură au auzit cu siguranță expresia albastru de voroneț, expresie care desemnează o nuanță a culorii albastru - și anume cea de pe pereții acestui locaș. Deloc întâmplător, exteriorul bisericii este considerat a fi cea mai înaltă expresie artistică din vremea feudalismului moldovenesc. Picturile datează cam din timpul domniei lui Petru Rareș și s-au păstrat în mare parte nealterate până azi.

Faima acestor picturi nu este doar rezultatul unor valori simbolice: frescele de pe pereți sunt de o frumusețe și calitate rară. Ele combină figuri biblice (arhangheli) cu motive folclorice tradiționale (de exemplu suflând în buciume). Culorile sunt vii, firești, dând o notă de autenticitate iar compoziția este alcătuită monumental, inducând o stare gravă, de solemnitate. Desenele vădesc de asemenea o mare imaginație a creatorilor lor.

La ora actuală Mănăstirea Voroneț este inclusă în patrimoniul mondial Unesco.

0 comentarii